Fintech – ett nytt modeord som kombinerar finans och teknologi

fintech

Vad är fintech (finansteknologi)?

När man pratar om den allra senaste och uppdaterade IT-teknologin i finansvärlden, så är det fintech man pratar om. Det är helt enkelt två ord ihopsatta till ett, orden är från det engelska språket ”financial” samt ”technology” – Fintech. De bolag som specificerar sig på just fintech är ofta specialiserade och duktiga aktörer, som både blandar mjukvaruteknik med finansiella tjänster. Det är helt enkelt företag som använder sig av modern teknologi för att erbjuda tjänster eller liknande när det handlar om människors ekonomi eller andra frågor i just finanssektorn. Fintech är alltså en rem som omfattar de former som finns av teknologiska innovationer i finanssektor.

 

Företagen använder således tekniska och moderna applikationer eller mjukvaruprogram så att de kan använda dessa för att erbjuda kunderna den tjänst som erbjuds. Fintech är således en affärssektor, som är menad att tillhandahålla och erbjuda finansiella tjänster samtidigt som de använder modern teknologi och mjukvara. Ett exempel kan vara om du vill ansöka om ett P2P lån i Sverige, då kan du i många fall vända dig till en aktör som erbjuder finansiell hjälp via internet eller appar, som i sin tur är just modern teknologi.

 

Den investering som har gjorts när man pratar om just fintech, har ökat i extrema miljonbelopp sedan 2008. Sverige har idag ungefär åtta stycken investeringar i just fintech, men då för varje 1 miljon invånare. Vi i Sverige är tack vare detta det landet i världen som innehar mest investeringar i fintech när det gäller per capita. Det kan man enkelt se på alla olika företag idag som erbjuder just privatlån eller finansiella tjänster till Sveriges invånare.

 

mjukvara

 

Applikationer och mjukvarusystem

Det behöver dessutom inte bara handla om de system som företaget använder sig av, när man pratar om den moderna teknologin som används i fintech. Det kan också handla om andra tjänster inom just finanssektorn såsom betalning, finansiering, investering, försäkring och bankärenden. Det kan vara allt mellan applikationer på telefonen eller olika säkerhetssystem som användaren kan använda sig av, som kanske inte kunden i sig använder sig av direkt men något som krävs för resterande som arbetar, så att allt fungerar på rätt sätt mellan båda parter. Ett exempel på en applikation som är en fintech innovation är BankID, som idag används glatt av många kunder i Sverige och tack vare denna innovation så har det verkligen hjälpt många när det handlar om ekonomi och identifiering, både företagare och privatpersoner.

 

Ekonomi är viktigt att hålla koll på oavsett om du vill det eller inte

Att ta hand om sin ekonomi är en viktig del för att ha ett så bra liv som möjligt. Skulle det vara så att man får lite ekonomiska svårigheter eller känner man bara att man önskar få en bättre överblick, då är det bra att vända sig och ta emot en tjänst gällande just finanssektorn, så att du kan få hjälp med att komma tillrätta med allt igen.

En putt på ryggen kan verkligen underlätta i många fall, därför ska man således inte vara rädd för att vända sig för att ta hjälp. Fintech erbjuder just lösningar inom teknologi, så att du kan ta del av dessa tjänster och erbjudanden så enkelt och smidigt som möjligt. Idag har många saker utvecklats när det gäller just teknologin, inte bara när det gäller den finanssektorn men också på så många andra håll i världen. Tack vare dessa fantastiska innovationer så har vi kunnat utvecklat vår vardag så att den blir så enkelt som möjligt för oss! Detta gäller inte bara privatpersoner, så att man enkelt och smidigt kan ha så bra koll som möjligt på sin ekonomi, men också för företagssektorn.

Tittar man på företag idag så utvecklas det många innovationer så att det blir så smidigt för oss människor som möjligt. Förr i tiden användes det endast papper och manuellt arbete, vilket också resulterade i att mer energi var tvungen att läggas på att tillhandahålla tjänster. Tack vare internet och fintech så kan företag idag verkligen fokusera på att erbjuda snabbare, smidigare och bättre lösningar. Både till arbetarna på företaget men också till alla kunder som tar del av deras tjänster.

privatekonomi

Underlättar för privatpersoner

Sådana här innovationer kan verkligen underlätta privatpersoner som behöver hjälp eller tar del av tjänster för att hantera sin privatekonomi. Det kan handla om allt mellan att byta försäkringsbolag, betala något över internet eller bara ha kontroll på utgifterna. Fintech innovationer har således verkligen utvecklat och förenklat vardagen för oss i Sverige, både arbetsmässigt för de människor som arbetar på ställen som dessa men också för privatpersonerna, då det helt enkelt blir enklare att genomföra finansiella tjänster.

Att människor idag faktiskt får möjlighet att välja fintech innovationer istället för att behöva ta sig iväg till en bank eller ett försäkringsbolag underlättar verkligen. Det sparar inte bara tid och pengar utan människorna kan verkligen välja ett kontrakt som passar just dem. Vi ska skatta oss lyckliga att vi har denna turen att utveckla nya och funktionella tjänster, applikationer och andra program när det gäller just utvecklingen för finans, privatekonomi och pengar i allmänhet!

 

Fintech förstaval, bankerna blir ett andra val

De enda som egentligen kan ta stryk av detta är bankerna, då de i många fall oftast tar längre tid och är mycket dyrare, vilket på sitt sätt kommer göra att fler kunder vänder sig till fintech tjänster istället för att ta sig till en traditionell bank. Det är tack vare smidigheten och snabbheten som många svenskar hellre väljer att använda sig av internet eller en applikation istället för att behöva kontakta ett försäkringsbolag, en bank eller liknande sektor som arbetar i området.

Förr i tiden så hade man inte samma frihet när det gällde de olika alternativen på banker, lån eller försäkringar man kan ansöka om. Idag är det en helt annan femma, speciellt tack vare just innovationer inom fintech. På så sätt kan privatpersoner idag istället välja mellan olika långivare, försäkringsbolag eller banker när de ser över sin ekonomi. Därför kan privatpersoner också göra bättre och stabilare val när det gäller ekonomin, så att de verkligen kan hitta erbjudanden som passar just dess levnadssätt och ekonomi.

Vill du veta mer om Fintech? Spana in videon nedan

 

Leave a Comment